AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 30.06.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim i datës 30.06.2023…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës 06.06.2023, për bashkëpunëtorët e jashtëm fitues për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, si dhe në njoftimin e datës 23.06.2023 për rishpalljen e konkurimit për bashkëpunëtorët të jashtëm për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues në përbërje të grupeve të punës përkatëse specialistët e mëposhtëm: 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Tregti”, Niv. IV i KSHK (2 vjeçar) 1. Albana Shyti (specialiste e kategorisë së lartë) 2. Fabiola Grykshi (specialiste e kategorisë së lartë) 3. Marsida Nane (specialiste e kategorisë së lartë) 4. Ermira Mani (specialiste e kategorisë së lartë) 5. Dorina Dudi (specialiste e kategorisë së lartë) 2. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Llogari”, Niv. IV i KSHK (2 vjeçar). 1. Albana Shyti (specialiste e kategorisë së lartë) 2. Fabiola Grykshi (specialiste e kategorisë së lartë) 3. Marsida Nane (specialiste e kategorisë së lartë) 4. Ermira Mani (specialiste e kategorisë së lartë) 5. Dorina Dudi (specialiste e kategorisë së lartë) Tiranë, më 30.06.2023