AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 12 Korrik 2023 – për specialistë të jashtëm me kontratë për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 03 korrik 2023 për specialistë të jashtëm me kontratë për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve dhe vendosi të shpallë fitues sipas fushave përkatëse, si më poshtë vijon: Teknologji ushqimore: Standarde profesionesh (“Prodhues të produkteve dhe nënprodukteve të qumështit”, “Prodhues të pijeve alkoolike dhe joalkoolike”, “Teknik të teknologjisë ushqimore”); Standarde kualifikimi (“Teknologji e prodhimit të pijeve”, niveli III në KSHK, “Teknologji e përpunimit tё qumështit”, niveli III në KSHK, “Teknologji ushqimore”, niveli IV në KSHK):
 1. Luljeta Abazaj – specialist i kategorisë së mesme
 2. Vilma Gurazi – specialist i kategorisë së mesme
 3. Sanije Zejnelhoxha – specialist i kategorisë së mesme
 4. Nikolina Shahu – specialist i kategorisë së ulët
Tekstil – konfeksion: Standarde profesionesh (“Punonjës të tekstileve, të lëkurës, veshjeve dhe të ngjashme me to”, “Rrobaqepës”); Standarde kualifikimi (“Tekstil-Konfeksione”, niveli II në KSHK dhe “Rrobaqepësi”, niveli III në KSHK):
 1. Valbona Karanxha – specialist i kategorisë së lartë
 2. Diana Malaj – specialist i kategorisë së ulët
 3. Marsela Kamberi – specialist i kategorisë së ulët
Mekanikë: Standarde profesionesh (“Përgatitës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm”, “Punëtorë të makinerive metal punuese”); Standarde kualifikimi (“Makina metalpunuese”, niveli III në KSHK, “Konstruksione metalike”, niveli III në KSHK):
 1. Erald Piperi – specialist i kategorisë së lartë
 2. Erjon Selmani – specialist i kategorisë së mesme
 3. Bardhyl Konda – specialist i kategorisë së mesme
Shërbime mjetesh transporti: Standarde profesionesh (“Punonjës specialist për shërbime karrocerie”, “Teknik të riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve”); Standarde kualifikimi (“Shërbime karrocerie”, niveli III në KSHK, “Shërbime mjetesh transporti”, niveli IV në KSHK):
 1. Arben Muha – specialist i kategorisë së lartë
 2. Eglantina Ruka – specialist i kategorisë së lartë
 3. Dëfrim Cani – specialist i kategorisë së lartë
 4. Ervin Kola – specialist i kategorisë së mesme
Termohidraulikë: Standard profesioni (“Teknik hidraulik”); Standard kualifikimi (“Termohidralikë”, niveli IV në KSHK):
 1. Miranda Halili – specialist i kategorisë së lartë
 2. Lorenc Facja – specialist i kategorisë së mesme
 3. Xhuljana Sula – specialist i kategorisë së ulët
Përpunim druri: Standarde profesionesh (“Punonjës për prodhime druri gjysmë të gatshme”); Standarde kualifikimi (“Prodhime druri gjysmë të gatshme”, niveli III në KSHK):
 1. Dritan Ajdinaj – specialist i kategorisë së lartë
 2. Bastri Tota – specialist i kategorisë së lartë
 3. Alfred Turku – specialist i kategorisë së mesme
Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit: Standard profesioni (“Punëtorë të shpimeve dhe të tjerë që lidhen me to”); Standard kualifikimi (“Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, niveli III në KSHK):
 1. Ariol Lule – specialist i kategorisë së lartë
 2. Esmeralda Zeqo – specialist i kategorisë së lartë
 3. Dhurata Ndreko – specialist i kategorisë së mesme
Gjeologji – miniera: Standard profesioni (“Përgjegjës në minierë”); Standard kualifikimi (“Gjeologji – Miniera”, niveli IV në KSHK):
 1. Jeton Pekmezi – specialist i kategorisë së lartë
 2. Lavdie Moisiu – specialist i kategorisë së lartë
 3. Albert Tona – specialist i kategorisë së lartë
Detari: Standard profesioni (“Punonjës peshkimi në thellësi (det të hapur)”); Standarde kualifikimi (“Detari”, niveli IV në KSHK):
 1. Nazmi Kokomani – specialist i kategorisë së lartë
 2. Ilir Papa – specialist i kategorisë së lartë
 3. Ervin Divi – specialist i kategorisë së mesme
Shërbime sociale dhe shëndetësore: Standarde profesionesh (“Punonjës ndihmës në shërbimet sociale dhe shëndetësore”); Standarde kualifikimi (“Shërbime Sociale dhe Shëndetësore”, niveli IV në KSHK):
 1. Xhulia Musta – specialist i kategorisë së mesme
 2. Elsuida Koka – specialist i kategorisë së ulët
 3. Lubjana Malaj – specialist i kategorisë së ulët