AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 26 shtator 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional “Teknologji e përpunimit tё qumështit”, Niveli III në KSHK (Rishikim)

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Për hartimin e Standardit të Kualifikimit Professional  Teknologji e përpunimit tё  qumështit”, Niveli […]

Njoftim fituesish i dates 26 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve

Bazuar në njoftimet e AKAFPK-së të datës 12 dhe 19 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standardit të Profesionit “Punonjës të tekstileve, të lëkurës, […]

Njoftim fituesish i datës 21 shtator 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional “Shërbimet sociale dhe shëndetësore”, Niveli II në KSHK (Rishikim)

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Për hartimin e Standardit të Kualifikimit Professional  “Shërbimet sociale dhe shëndetësore”, Niveli II […]

Njoftim fituesish i dates 23 gusht 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional Sherbime hidraulike ne ujesjelles kanalizime, […]

Njoftim fituesish i dates 17 gusht 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standartit të Profesionit “Punonjës ndihmës në shërbimet sociale/shëndetësore”: Arkida Hysenaj […]

Njoftim për fitues i datës 8 korrik 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 3 programeve dhe rishikimin e 1 programi të Kurseve të Unifikuara të FP.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për hartimin e 5 programeve dhe rishikimin e 1 programi të kurseve të unifikuara të FP (në vijim të njoftimit të datës 17 qershor 2022) komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si […]

Njoftim për fitues i datës 8 Korrik 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e një skeletkurrikuli të AP (në vijim të njoftimit të datës 17 qershor 2022), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë […]

Njoftim për fitues i datës 6 korrik 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 24 qershor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional , komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional Karpentieri, Hekurkthim dhe Betonim, […]

Njoftim për fitues i datës 29 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e Programeve të 4 Kurseve të Unifikuara të FP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 qershor 2022: “Për hartimin e Programeve të 9 Kurseve të Unifikuara të FP dhe rishikimin e Programit të 1 Kursi të Unifikuar të FP”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë […]

Njoftim për fitues i datës 29 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 qershor 2022: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime motori”, Niv. […]

Njoftim fituesish i dates 20 Qershor 2022 – Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Qershor 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e institucional të Qendrës Multifunksionale “New-Generation” Alma Caka Kliton Nenaj Mimoza […]

Njoftim fituesish i dates 6 qershor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 30 Maj 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit , komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standartit të Profesionit Karpentieri, Hekurkthim dhe Betonim, niveli III […]