AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 27 prill 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2023), për mësimdhënësit e kulturës profesionale në AFP.

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 18 prill 2023 për “bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2023), për mësimdhënësit e kulturës profesionale në AFP”, Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 22, me nr. Prot. 113/2, datë 19.04.2023, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2023), për mësimdhënësit e kulturës profesionale në AFP, si më poshtë:
  1. Ermira Mani– (specialiste e kategorisë së lartë).
  2. Renata Puleri – (specialiste e kategorisë së lartë).
  3. Dorina Dudi – (specialiste e kategorisë së lartë).