AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 6 shkurt 2016- për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional: Për lëndën profesionale “Tregti”, kl.13 (128 orë), të profilit mësimore “Tregti”, Niveli III Për […]

Njoftim Fituesish të datës 28 shtator 2015, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit professional

Mbështetur në njoftimin e datës 21 shtator 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit professional, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: Zamira Zyberi (Et’hemi) Suela Zylaj Për lëndën profesionale “Mikrobiologji veterinare”, kl.12 (72 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli III. Alma Zoto Për lëndën […]

Njoftim fitueshish i datës 28 Tetor 2015 – PËRKTHYES I GJUHËS GJERMANE

Mbështetur në njoftimin e datës 23 tetor 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës gjermane”, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” shpallet fitues kandidatja e mëposhtme: Irena Nasi në përkthimin konsekutiv, gjermanisht – Shqip dhe anasjelltas në datat 2-6 Nëntor 2015  dhe në datat 16-20 Nëntor 2015. Tiranë, […]

Njoftim fitueshish i datës 27 Tetor 2015 – Përkthyes i Gjuhës Angleze

Njoftim fitueshish i datës 27 Tetor 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” Mbështetur në njoftimin e datës 20 shtator 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës angleze” shpallet fitues kandidatja e mëposhtme: Ermira Agolli në përkthimin konsekutiv, Anglisht – Shqip dhe anasjelltas në daten 29 Tetor 2015. […]

Njoftim fituesish të datës 27 tetor 2015, bashkëpunëtor i jashtëm i AKAFPK-së në pozicioniet Menaxher/i /e Finacës

SHPALLJE FITUESISH, BASHKËPUNËTOR I JASHTËM i AKAFPK-SË NË POZICIONIET MENAXHER/E I/E FINACËS. Mbështetur në njoftimin e datës 06.10.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin MENAXHER/E I/E FINACES në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, komisioni, pasi shqyrtoi dhe […]

Njoftim fituesish i datës 27 tetor 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së për bashkëpunim lidhur Programit orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin “Agrobiznes”, profilin “Teknologji Ushqimore” dhe profilin “Sipërmarrje e agjencisë turistik

Mbështetur në njoftimin e datës 20 tetor 2015 për bashkëpunim lidhur me hartimin dhe rishikimin e programeve orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin “Agrobiznes”, profilin “Teknologji Ushqimore” dhe profilin “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike” shpallen fitues, bashkëpunëtorë të jashtëm: në fushën e hartimit dhe rishikimit të programit orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin […]

Njoftim fituesish të datës 26 tetor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 16 tetor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional të Profilit “Miniera” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: Edmond Hoxha, Kristaq Muska Nexhbedin Marku Berti Tona Shpallja e fituesve për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional të: Profilit “Modelim”, Niveli II, […]

Noftim fituesish i datës 20 Tetor 2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET/PROFILET MËSIMORE “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”, NIVELI III, “AGROBIZNES”, NIVELI III, “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË NAFTËS”, NIVELI II, “PESHKIM”, NIVELI I, “TEKNOLOGJI AUTOMATIZIMI”, NIVELI II

Mbështetur në njoftimin e datës 12 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET/PROFILET MËSIMORE “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”, NIVELI III, “AGROBIZNES”, NIVELI III, “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË NAFTËS”, NIVELI II, “PESHKIM”, NIVELI I, “TEKNOLOGJI AUTOMATIZIMI”, NIVELI II, shpallen fitues: për drejtimin/profilin mësimor “Sipërmarrje e […]

NJOFTIM FITUESISH TE DATES 20 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Mbështetur në njoftimin e datës 12 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE “Teknologji e Përpunimit të Materialeve të Ndërtimit”, niveli III në KSHK, “Teknologji e Përpunimit të Bojërave” – niveli III në KSHK,  “Gjeologji/Miniera” – niveli II në KSHK dhe “Miniera”, niveli III në KSHK, shpallen  fitues kandidatët e […]

NJOFTIM FITUESISH TE DATES 14 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “DETARI”, niveli II në KSHK.

Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “DETARI”, niveli II në KSHK, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Leonard Xhaxho Gazment Sina Llambi Huta Ylli Qevani Tiranë, 14 Tetor 2015

NJOFTIM FITUESISH TE DATES 14 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI

Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI I, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Leonard Xhaxho Gazment Sina Llambi Huta Ylli Qevani   Tiranë, 14 Tetor 2015

NJOFTIM FITUESISH i datës 21 Shtator 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”, Përkthyes i gjuhës gjermane

Mbështetur në njoftimin e datës 14 shtator 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës gjermane” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme: Hilda Themeli në përkthimin konsekutiv, Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas në datat 23 dhe 24 Shtator 2015 si edhe perkthime të materiale të ndryshme në mbështetje të këtij aktiviteti. Tiranë, 21 Shtator 2015