AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 6 qershor 2024-për specialistë të jashtëm për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale sipas fushave përkatëse

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 27 maj 2024 për specialistë të jashtëm për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale sipas fushave përkatëse, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
 • Tekstil – konfeksion:
 1. Standarde profesionesh (“Modelist”)
 2. Standarde kualifikimi (“Modelim”, niveli III në KSHK):
 3. Ilda Kazani – specialist i kategorisë së lartë
 4. Marsida Hoxhallari – specialist i kategorisë së lartë
 5. Marsela Kamberi – specialist i kategorisë së ulët
 • Mekanikë:
 1. Standarde profesionesh (“Riparues i makinerive”)
 2. Standarde kualifikimi (“Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, niveli III në KSHK):
  1. Erald Piperi – specialist i kategorisë së lartë
  2. Viron Greço – specialist i kategorisë së lartë
  3. Bardhyl Konda – specialist i kategorisë së mesme
Znj. Matilda Luma është skualifikuar nga ky grup sepse ka qenë pjesë e grupit hartues.
 • Bujqësi: 
 1. Standarde profesionesh (“Kopshtarë, kultivues të kopshtarisë dhe fidanëve” dhe “Kultivues të perimeve dhe bimëve të arave”)
 2. Standarde kualifikimi (“Kopshtari”, dhe “Prodhim bimor” niveli III në KSHK):
 3. Gjoke Vuksani – specialist i kategorisë së lartë
 4. Danjel Hoxha – specialist i kategorisë së mesme
 5. Mustafa Aruçi – specialist i kategorisë së lartë
Znj. Zoje Kryekurti është skualifikuar nga ky grup sepse ka qenë pjesë e grupit hartues.
 • Shërbime Social Shëndetësore: 
 1. Standarde profesionesh (“Punonjës të kujdesit për fëmijë” dhe “Punonjës të kujdesit personal për të moshuar”)
 2. Standarde kualifikimi (“Shërbime kujdesi për fëmijë”, dhe “Shërbime kujdesi për të moshuar” niveli III në KSHK):
  1. Anita Gjoka – specialist i kategorisë së lartë
  2. Ambra Pashollari – specialist i kategorisë së ulët
  3. Gentiana Gora – specialist i kategorisë së ulët
Znj. Lulzime Gjyriqi është skualifikuar nga ky grup sepse ka qenë pjesë e grupit hartues.
 • Ekonomi – biznes: 
 1. Standarde profesionesh (“Arkëtar banke dhe të tjerë që lidhen me të”)
 2. Standarde kualifikimi (“Shërbime bankare”, niveli IV në KSHK):
  1. Mirlinda Galushi – specialist i kategorisë së lartë
  2. Eda Shehu – specialist i kategorisë së lartë
  3. Erinda Ropi – specialist i kategorisë së lartë
 • Përpunim druri:
 1. Standarde profesionesh (“Përgjegjës prodhimi për përpunimin e drurit”)
 2. Standarde kualifikimi (“Përpunim druri”, niveli IV në KSHK):
  1. Saimir Beqo – specialist i kategorisë së lartë
  2. Elis Muça – specialist i kategorisë së mesme
  3. Alfred Turku – specialist i kategorisë së mesme
 • Silvikulturë: 
 1. Standarde profesionesh (“Teknik silvikulturë”)
 2. Standarde kualifikimi (“Silvikulturë”, niveli IV në KSHK):
  1. Ramiz Metaliaj – specialist i kategorisë së lartë
  2. Bilena Hyseni – specialist i kategorisë së lartë
  3. Abdulla Diku – specialist i kategorisë së lartë