AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 9 Mars 2020 – ës 20 Shkurt 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Shkurt 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 1. Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli III i AP
 2. Nexhmi Ferhati (specialist i kategorisë së lartë)
 3. Bashkim Shkëmbi (specialist i kategorisë së lartë)
 4. Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së mesme)

 

 1. Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Instalime elektrike civile dhe industriale”, Niveli II i AP
 2. Emanuela Shkupi (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Myzejen Menkulazi (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Mimoza Zhamo (specialiste e kategorisë së lartë)
 5. Renata Dhimitri (specialiste e kategorisë së lartë)

 

 1. Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit TU dhe TL”, Niveli II i AP
 2. Emanuela Shkupi (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Myzejen Menkulazi (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Mimoza Zhamo (specialiste e kategorisë së lartë)
 5. Renata Dhimitri (specialiste e kategorisë së lartë)

 

 1. Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Modelim”, Niveli II i AP
 2. Adriana Cibaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Lejla Hakiraj (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Teodora Dashi (specialiste e kategorisë së ulët)

 

 1. Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor mësimor “Tekstil konfeksion”, Niveli III i AP
 2. Adriana Cibaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Lejla Hakiraj (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Teodora Dashi (specialiste e kategorisë së ulët)

 

Tiranë më 9 Mars 2020