AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 14 Shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te pershkrimeve te kualifikimeve profesionale

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 10 janar 2020 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                

“Sherbim kujdesi per femije”niveli  III  në KSHK (rishikimim)

“Tregti”, Niv IV ne KSHK (rishikim)

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Sherbim kujdesi per femije” niveli  III  në KSHK, (rishikimim)

1. Sadie Gjana

2. Elidona Ukshini

3. Jonida Zeza (Mosko)

Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Tregti”, Niv IV ne KSHK (rishikim), komisioni vendosi shtyerjen deri ne daten 21 shkurt 2020.

Tirane me 14 Shkurt 2020