AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 1 Mars 2021- Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 15 Shkurt 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme: 

 1. “Edukimi shëndetësor dhe higjiena”, 11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli II i KSHK.
 • Elidona Elezaj (specialiste e kategorisë së mesme)
 • Sadije Gjana (specialiste e kategorisë së mesme)
 1. “Bazat e prerjes”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimor “Tekstil konfeksione”, Niveli II i KSHK.
 • Teodora Dashi (specialiste e kategorisë së ulët)
 • Lelja Hakiraj (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. “Njohuri bazë të kopshtarisë”, kl.12, (102 orë), të profilit mësimor “Kopshtari”, Niveli III i KSHK
 • Terezina Vukzaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Selman Shquti (pecialist i kategorisë së lartë)
 1. “Bazat e bujqësisë”, kl.11 (34 orë), të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli II i KSHK.
 • Terezina Vukzaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Pranvera Mziu (specialiste e kategorisë së mesme)
 1. “Botanikë e fiziologji e bimëve”, kl 10 (72 orë), në drejtimin mësimor “Pyje”, Niveli II i KSHK
 • Bilena Hysenaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Gjon Fierza (specialist i kategorisë së lartë)
 1. “Gjeografi turistike”, kl.13 (64 orë) në drejtimin mësimor “Hoteleri turizem”, Niveli IV i KSHK
 • Afërdita Alizoti Mëhilli (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Dhimitër Doka (specialist i kategorisë së lartë)
 1. “Bazat e programimit”, kl.10 (72 orë) dhe kl.11 (34 orë), në drejtimin mësimor “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, Niveli II i KSHK.
 • Loreta Polaj (specialiste e kategorisë së mesme)
 • Lumturie Pelivani (specialiste e kategorisë së mesme)
 • Ina Hoxha (specialiste e kategorisë së mesme)
 • Elida Mesi (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. “Mjetet motorike bujqësore”, kl.12 (72 orë) të profilit mësimor “Teknologji bujqësore”, Niveli IV i KSHK
 • Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së mesme)
 • Nexhmi Ferhati (specialist i kategorisë së lartë)