AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 21 Janar 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të Matures Shteterore profesionale

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Janar 2021 per bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të Matures Shteterore profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  1. Per hartimin e programit orientues per Maturen Shteterore profesionale“Sherbime te udhetimit dhe turizmit”

Flutura Vaqarri – Specialist i kategorisë te larte

Fjorentina Kushta – Specialist i kategorisë te larte

Besim Xhaja – Specialist i kategorisë te mesem

2. Per rishikimin e programit orientues per Maturen Shteterore profesionale ” Tekstil Konfeksione”,

Adriana Cibaj – Specialist i kategorisë te larte

Teodora Dashi – Specialist i kategorisë te mesem

Lejla Hakiraj- Specialist i kategorisë te larte

3. Per rishikimin e programit orientues per Maturen Shteterore profesionale” Mekanike”,

Fabian Saraci – Specialist i kategorisë te mesem

Vojsava Delilaj – Specialist i kategorisë te larte

Nexhmi Ferhati– Specialist i kategorisë te larte

4. Per rishikimin e programit orientues per Maturen Shteterore profesionale ” Hoteleri Turizem”,

Flutura Vaqarri – Specialist i kategorisë te larte

Fjorentina Kushta – Specialist i kategorisë te larte

Besim Xhaja – Specialist i kategorisë te mesem