AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 17 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 9 materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 9 materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional , komsioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikanteve vendosi te shpalle fitues:

 • “Drejtimi, ligjshmëria dhe ekonomia në bujqësi”, kl 13”, (96 orë), të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli IV i KSHK.
 1. Zoje Kryekurti (Katergori e larte)
 2. Lindita Dhima (Katergori e larte)
 • “Bazat e bujqësisë”, kl.10, (108 orë), të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli II i KSHK.
 1. Terezina Vukzaj (Katergori e larte)
 2. Mustafa Aruci (Katergori e larte)
 • “Njohuri mbi ndërtesat”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimor “Termohidraulikë”, Niveli II i KSHK
 1. Diana Bardhi(Katergori e larte)
 2. Silavana Pavaci(Katergori e larte)
 • “Dendrometri”, kl. 11 (68 orë), të drejtimit mësimor ‘Pyje”, niveli II i KSHK
 1. Bilena Hysenaj (Katergori e larte)
 2. Gjon Fierza (Katergori e larte)
 • “Psikopedagogjia”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli II i KSHK
 1. Sadije Gjana (Katergori e mesme)
 • “Rrjetet e komunikimit”, kl.12 (72 orë), të profilit mësimore “Riparime të pajisjeve elektronike”, Niveli IV i KSHK.
 1. Besmir Kanushi (Katergori e mesme)
 2. Besa Marku (Katergori e ulet)
 3. Jonida Haxhi (Katergori e mesme)
 • “Hyrje në programim”, kl.12 (36 orë) të profilit mësimor “Zhvillim website”, Niveli IV i KSHK
 1. Loreta Polaj (Katergori e mesme)
 2. Ina Hoxha (Katergori e mesme)
 3. Jonada Pelivani (Kategori e mesme)
 • “Elektroteknika dhe mekatronika në mjetet e transportit“, kl.11 (68 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti“, Niveli II i KSHK
 1. Rudina Tereziu (Katergori e larte)
 2. Mimoza Zhamo (Katergori e larte)
 3. Fabian Saraci (Katergori e mesme)
 • “Bazat e programimit në web“, kl. 11 (68 orë) të drejtimit mësimor “Teknologji informacioni dhe komunikimi“, Niveli II i KSHK
 1. Besmir Kanushi (Katergori e mesme)
 2. Ornela Lala (Katergori e ulet)
 3. Ina Hoxha (Katergori e mesme)

Tirane me 17 Nentor 2020