AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 30 tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e skeltkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 dhe vendosi të shpallë fitues :

Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 “Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit” Niveli II, të drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim për naftë, gaz dhe ujë”

1. Riza Aleti

2. Bashkim Çela

3. Spiro Thodhorjani

Tiranë më 30 Tetor 2017