AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të  skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 dhe vendosi të shpallë fitues :

  • Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 “Bujqësi”, Niv. I

1. Terezina Vukzaj

2.Marika Zissi

3.Veronika Baboçi

  • Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 “Ekonomi biznes”, Niv. I

1. Anila Nanaj

2.Elona Hoxha

3.Ira Rroço

4. Alma Ferhati

5.Florie Bega

  • Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 “Gjeodezi”, Niv. III

Komisioni vendosi shtyrjen e njoftimit deri në datën 03 Nëntor 2017 ora 12:00

Tiranë më 30 Tetor 2017