AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 6 shkurt 2017- për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të Bankës së testeve për kualifikimet profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të Bankës së testeve për kualifikimet profesionale:

 • “Prodhime druri gjysëm të gatshme”, Niveli II
 • “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, Niveli II
 • “Llogari”, Niveli III
 • “Shërbime bankare”, Niveli III
 • “Rrjete të dhënash”, Niveli III
 • “Mbështetje e përdoruesve të TIK”, Niveli III
 • “Silvikulturë”, Niveli III
 • “Veterinari”, Niveli III

Për hartimin e bankës së testeve “Prodhime druri gjysëm të gatshme”, Niveli II

 1. Majlinda Sekja
 2. Flora Toska

Për hartimin e bankës së testeve “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, Niveli II

 1. Fabian Saraci
 2. Nexhmi Ferhati

Për hartimin e bankës së testeve“Llogari”, Niveli III

 1. Alma ferhati
 2. Nevila Skenderi
 3. Silvana Kotja

Për hartimin e bankës së testeve“Shërbime bankare”, Niveli III – Shtyhet

Për hartimin e bankës së testeve“Rrjete të dhënash”, Niveli III

 1. Elida Mesi
 2. Ina Hoxha
 3. Loreta Polaj

Për hartimin e bankës së testeve“Mbështetje e përdoruesve të TIK”, Niveli III

 1. Elida Mesi
 2. Ina Hoxha
 3. Markelian Laho

Për hartimin e bankës së testeve “Silvikulturë”, Niveli III – shtyhet

Për hartimin e bankës së testeve “Veterinari”, Niveli III

 1. Suela Zylaj
 2. Veronika Baboci
 3. Zamira Et’hemi

Programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Zhvillim Website”

 1. Ina Hoxhaj
 2. Loreta Polaj

Programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional “Zhvillim Website”, Niveli III (vetëm pjesa praktike)

 1. Anisa Melishte