AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019:

Për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli I.

1. Vojsava Delilaj

2. Nexhmi Ferhati

3. Fabian Saraçi

Për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli I komisioni vendosi të shtyhet afati deri më datë 12 Shkurt 2018, ora 16:30.

Për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli I komisioni vendosi të shtyhet afati deri më datë 12 Shkurt 2018, ora 16:30.

Për rishikimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Muratim dhe suvatim” Niveli II, të drejtimit mësimor “Ndërtim”

1. Silvana Pavaci

2. Adriana Lajthia

3. Diana Bardhi

Për rishikimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”

1. Edlira Dallo

2. Rajmonda Gjana

3. Liliana Gaba

Për rishikimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Prodhime druri gjysëm të gatshme”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”komisioni vendosi të shtyhet afati deri më datë 12 Shkurt 2018, ora 16:30.

Tiranë më 05 Shkurt 2018