AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 05 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2018

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 05 shkurt 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019:

  • Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 së drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli I

1. Vjollca Puci

2. Elidona Elezaj (Ukshini)

3.Sadie Gjani

Për rishikimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Prodhime druri gjysëm të gatshme”, Niveli II,  të drejtimit mësimor “Përpunim druri” dhe“Teknologji kimike”, Niv. I, komisioni vendosi të shtyhet afati deri më datë 12 Mars 2018, ora 12:30.

Tiranë më 05 Mars 2018