AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Shërbime motorike”  Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”

1.Drakuli Lumi

2.Vojsava Delilaj

3.Fabian Saraci

4.Nexhmi Ferhati

 • Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Punime dhe riparim rrugësh ” ,  Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Ndërtim”

1.Diana Bardhi

2.Aneta Dollani

3.Silvana Pavaci

4.Adriana Lajthia

 • Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut ” ,  Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”

1.Alma Caka

2.Driola Kadiu

3.Liliana Gaba

4.Edlira Dallo

 • Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Shfrytëzim pyjesh ” ,  Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Pyje”

1.Elsa Bushati

2.Bilena Hysenaj

3.Majlinda Serja

4.Gjon Fierza

 • Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Konstruksione metalike ” ,  Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Mekanikë”
 • 1.Fabian Saraci2.Bashkim Shkembi

  3.Nexhmi Ferhati

 • Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Mirëmbajtje dhe riparime metalike ” ,  Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Mekanikë”

1.Robert Tytymce

2.Vojsava Delilaj

3.Nexhmi Ferhati

4.Fabian Saraci

 • Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Mobileri dhe tapiceri ” ,  Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”

1.Flora Toska

2.Petrit Gorenca

3.Majlinda Sekja

 • Për rishikimin e skelet kurrikulit të profilit mësimor “Teknologji ushqimore ” ,  Niveli III i AP                                                                                                                                                     Shtyhet deri ne daten 22/2/2019 ora 14:00

Tirane me 18 shkurt 2019