AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 22 Nentor 2022 – per zgjedhjen e bashkepunetoreve per Komitetet Sektoriale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…
Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së, të datës 11 nëntor 2022, për pjesëmarrje në përbërjen e Komitetit Sektorial të Mikpritjes dhe Turizmit  të cilët do të mbështesin zhvillimin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK). Komisioni i ngritur me Urdhër Nr. 4, datë 05.01.2022, me nr. Protokolli 6, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, (shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues për anëtarë të Komitetit  Sektoriale të Mikpritjes dhe Turizmit  :
 1. Anisa Subashi Anëtar, përfaqësues i Federatës së sindikatave të punonjësve të Tregtisë,                  shërbimeve Financiare, Bankare, e Turizmit  ( pjesë e Konfederatës së sindikatave të Shqipërisë)
 2. Rrahman Kasa Anëtar, përfaqësues i shoqatës së punëdhënësve, Unioni Turistik Shqiptar
 3. Fatos Çerenishti Anëtar, përfaqësues biznesi me përvojë të pasur në zhvillimin e burimeve njerëzore
 4. Matilda (Andoni) Naço Anëtar, ekspert i pavarur
 5. Gid Shaqiri Anëtar, ekspert i pavarur
 6. Ardiola Alikaj Anëtar, ekspert i pavarur
Tirane me 22 Nentor 2022