AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 23 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates  14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional vendosi te shpalle fitues:

 1. Mekanikë, niveli II  në KSHK, (rishikim)
 • Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te Larte
 • Evgjeni Sinanaj – Specialist i Nivelit te Larte
 • Artur Hoxha – Specialist i Nivelit te  Ulet
 • Fabian Saraci- Specialist i Nivelit te Larte
 • Vojsava Delilaj- Specialist i Nivelit te Larte
 • Andrea Kerkoshi- Specialist i Nivelit te Larte

2. Teknologjia e përpunimit të brumërave, niveli III  në KSHK, (rishikim)

Edlira Dallo- Specialist i Nivelit te Larte

Nikolina Shahu- Specialist i Nivelit te Ulet

Alma Caka- Specialist i Nivelit te Larte

Liljana Gaba- Specialist i Nivelit te Larte

Tirane me 23 shkurt 2022