AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i dt. 03 maj 2024, mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së, të datës 15 prill 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2024), për mësimdhënësit e kulturës profesionale në AFP

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…
Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e 10 kandidatëve që aplikuan si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2024) për mësimdhënësit e kulturës profesionale në AFP, vendosi si më poshtë: Të shpallë fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2024), kandidatët e mëposhtëm:
  1. Renata Puleri (specialiste e kategorisë së lartë)
  2. Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së lartë)