AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 4 Nëntor 2019 – Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 28 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                

“Prodhim bimor”niveli  III  në KSHK,

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “prodhim bimor” niveli  III  në KSHK,

1. Zoje Kryekurti

2. Terezina Vukzaj

3. Bajram Shera

Tirane me 4 Nentor 2019