AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 25 Tetor 2019 – për hartim programesh orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional,

komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar Udhërrëfyes turistik

1. Ira Rroco

2. Alma Ferhati

3. Elma Seseri

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar Mekanik i makinave industriale

1. Fabian Saraci

2. Vladimir Jovani

3. Bashkim Shkembi

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar Instalime dhe mirembajtje e sistemeve ngrohese dhe ftohese

1. Ilir Agolli

2. Pamela Balliu

3. Fatos Yzeiri

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar Panele Diellore

1. Ilir Agolli

2. Pamela Balliu

3. Fatos Yzeiri

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar Frutikulture

1. Terezina Vukzaj

2. Elio Hoxhaj

3. Zoje Kryekurti

Tirane me 25 Tetor 2019