AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 25 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve orientuese të kurseve të unifikuara në formimin profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 nëntor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar  Servis xhenerik në automjetet e lehta

 1. Bashkim Shkëmbi
 2. Fabian Saraçi
 3. Vladimir Jovani

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar  Shërbime shitjeje

 1. Valbona Xibraku
 2. Jona Saraçi
 3. Florie Bega

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar Gurëgdhendja për punime restauruese guri

 1. Jorgji Fani
 2. Silvana Pavaci
 3. Elida Liko

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar Punime tradicionale suvatimi

 1. Jorgji Fani
 2. Silvana Pavaci
 3. Elida Liko

Për hartimin e programit orientues të kursit të unifikuar Punime restauruese druri

 1. Jorgji Fani
 2. Genci Ceni
 3. Petref Mezini

Tiranë më 25 Nëntor 2019