AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 18 korrik 2019 – Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 08 Korrik 2019 “Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpalle fitues:

  • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionaleMbarështrim të kafshëve dhe shpendëve”, niveli III, në KSHK

 1.Merita Petushi

2.Veronika Baboci

3.Suela Zylaj

4.Avni Ceni

  • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionaleElektromekanikë”, niveli III, në KSHK                                                                                                             

1. Hedie Gjoni

2. Emanuela Shkupi

3.Mimoza Zhamo

4.Myzejen Menkulazi

5. Kleand Ballabani

  • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionaleMekanikë”, niveli IV, në KSHK                                                                                                                  

1. Bashkim Shkembi

2.Bardhyl Kondo

3.Fuat Sinaj

4.Besnik Karaj

5. Fabian Saraci

6. Vojsava Delilaj

7. Jovan Shyti

Tirane me 18 korrik 2019