AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 13 shtator 2019 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem ne hartimin e pershkrimit te kualifikimeve profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 09 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                

 1. “Tekstil” niveli  III  në KSHK, (rishikim)
 2. “Tekstil-konfeksion” niveli IV  në KSHK, (rishikim)

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Tekstil” niveli  III  në KSHK, (rishikim)

1. Lejla Hakiraj

2. Anila Zajmi

3. Silvana Nini

4. Adriaan Cibaj

 • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Tekstil-konfeksion” niveli IV  në KSHK, (rishikim)                                                                                                                  

1. Lejla Hakiraj

2. Anila Zajmi

3. Silvana Nini

4. Adriaan Cibaj

Tirane me 16 shtator 2019