AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 6 Korrik 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Qershor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  

Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Bujqësi”

1. Terezina Vukzaj

2. Zoje Kryekurti

Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Shërbime sociale dhe shëndetësore”

1.Elidona Elezaj

2.Sadie Gjana

Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Instalues i sistemeve termohidraulike”

1. Manjola Sharkaj

2.Sonja Manco

Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Teknologji Kimike”

1.Orges Gollosho

2.Lindita Hoxhaj

Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Llogari”

1. Anila Nanaj

2.Florije Bega

Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Shërbime bankare”

1. Anila Nanaj

2.Florije Bega