AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 18 Qershor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Qershor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  

 • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Shërbime xhenerike”, niveli III në KSHK, (rishikim) 

1.Vojsava Delilaj

2.Fabian Saraci

3.Arben Breshani

4.Defrim Cani

 • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Shërbime karrocerie” niveli  III  në KSHK,  (rishikim),

1.Vojsava Delilaj

2.Fabian Saraci

3.Arben Breshani

4.Defrim Cani

 • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut” niveli  III  në KSHK,  (rishikim),

1.Edlira Dallo

2.Alma Caka

3.Driola Kadiu

4.Liljana Gaba

5.Naime Borova

 • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Karpentieri, hekurkthim dhe betonime” niveli  III  në KSHK,  (rishikim),

1.Adriana Lajthia

2.Silvana Pavaci

3.Aneta Dollani

4.Shkelqim Beqo

Tirane më 18  Qershor 2018