AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 3 shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të bankave te testeve për kualifikimet profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 22 Gusht 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  

 • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Detari, Niveli I”

1. Florian Cali

2.Ylli Qevani

 • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Shtrim dhe veshje me pllaka, Niveli II”

1.Silvana Pavaci

2. Safije Sina

 • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Punime dhe riparim rrugësh, Niveli II”

1.Silvana Pavaci

2. Safije Sina

 • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Ferma bujqësore e blegtorale, Niveli II”

1.Zoje Kryekurti

2.Terezina Vukzaj

 • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Frutikulturë, Niveli II”

1.Zoje Kryekurti

2.Terezina Vukzaj

Tirane me 3 shtator 2018