AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

 • Për lëndën profesionale “Kontabilitet dhe ligjshmëri bujqësore”, kl.13, (68 orë), të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli III.

1. Zoje Kryekurti

 • Për lëndën profesionale “Bimët e arave”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli I.

1. Terezina Vukzaj

 • Për lëndën profesionale “Drejtim fermash bujqësore”, kl.13, (34 orë), të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli III.

1. Zoje Kryekurti

 • Për lëndën profesionale “Kontabiliteti bankar”, kl.13 (96 orë), të profilit mësimor “Shërbime bankare”, Niveli III.

1. Ira Rroço

 • Për lëndën profesionale “Organizimi strukturave hoteliere dhe gastronomike”, kl.10 (108 orë), të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”, Niveli I.

1. Albana Beqiri

 • Për lëndën profesionale “Kontroll tekniko-kimik në teknologjinë ushqimore”, kl.13, (128 orë), të drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli III.

1. Aida Gjinaj

2. Hyrie Lasku

 • Për lëndën profesionale “Ligjshmëria dhe organizimi në ndërtim”, kl.13, (34 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli III.

1. Silvana Pavaci

 • Për lëndën profesionale “Shtrim i rrugëve dhe trotuareve”, kl.12, (34 orë), të profilit mësimor “Shtrim dhe veshje me pllaka”, Niveli II.

1. Silvana Pavaci

 • Për lëndën profesionale “Silvoteknika”, kl.12, (72 orë), të profilit mësimor “Silvikulturë”, Niveli III.

1. Gjon Fierza

 • Për lëndën profesionale “Rezistencë materialesh”, kl.12 (68 orë), në profilet e nivelit II të drejtimit mësimor “Mekanikë”.

1. Bashkim Shkëmbi

Tiranë më 30 Tetor 2017