AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 15.08.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të Arsimit Profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim i datës 15.08.2023…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës 08.08.2023, për bashkëpunëtorët e jashtëm për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues në përbërje të grupeve të punës përkatëse specialistët e mëposhtëm:
 1. Për lëndën “Bazat e ndërhyrjes sociale”, kl. 11 (68 orë), në drejtimin “Shërbime sociale dhe shëndetësore”:
 1. Sadie Gjana (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Elidona Ukshini (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për lëndën “Bazat e fiziologjisë së njeriut”, kl. 11 (68 orë), në drejtimin “Shërbime sociale dhe shëndetësore”: 
 1. Sadie Gjana (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Elidona Ukshini (Elezaj) (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për lëndën “Bazat e prerjes”, kl. 11 (102 orë), në drejtimin “Tekstil konfeksion”: 
 1. Teodora Dashi (Agalliu) (specialiste e kategorisë së mesme)
 2. Flutura Zakja (Shehi) (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për lëndën “Gjeodezi dhe planifikim territori”, kl.12 (36 orë) dhe kl. 13 (32 orë) në profilin “Silvikultirë”:
 1. Gjon Fierza (specialist i kategorisë së lartë)
 2. Ndue Çuni (specialist i kategorisë së lartë)
 1. Për lëndën Veglat dhe makinat e përpunimit të drurit”, kl. 11. (68 orë), në drejtimin Përpunim druri”: 
 1. Majlinda Sekja (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Flora Toska (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për lëndën “Anatomi dhe fiziologji”, kl.10 (108 orë), në drejtimin “Veterinari”: 
 1. Veronika Baboçi (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Ermal Yzeiraj (specialist i kategorisë së lartë)
 1. Për lëndën “Instalime sistemesh ngrohëse-ftohëse”, kl. 12 (102 orë), në profilin “Instalime të sistemeve ngrohëse –ftohëse”: 
 1. Mimoza Myderizi (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Rezana Bushi (Lika) (specialiste e kategorisë së mesme)
 1. Për lëndën Automjetet elektrike dhe hibride, kl 13 (64 orë), në profilin Shërbime mekatronike në automjete“: 
 1. Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së lartë)
 2. Nexhmi Ferhati (specialist i kategorisë së lartë)