AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 2 Tetor 2020 – Kërkohen bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Shtator 2020: “Kërkohen bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për lëndën profesionale Agroturizëm”, kl.12, (102 orë), të profilit mësimor “Agroturizëm”, Niveli III i KSHK.
 1. Terezina Vukzaj – (specialiste e kategorisësë lartë)
 2. Zoje Kryekurti – (specialiste e kategorisësë lartë)
 3. Amneris Tepshi – (specialiste e kategorisësë lartë)

 

 • Për lëndën profesionale “Rrjete kompjuterike”, kl.12, (108 orë), të profileit mësimor “Rrjete të dhënash”, Niv. IV i KSHK
 1. Elida Mesi – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Ornela Çerpja- (specialiste e kategorisë së ulët)
 3. Besmir Kanushi – (specialist i kategorisë së mesme)

 

 • Për lëndën profesionale “Edukim shëndetësor dhe higjienë”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime social shëndetësore”, Niveli II i KSHK, afati i aplikimit shtyhet deri ne daten 09 tetor, 2020 ora 14:00
 • Për lëndën profesionale “Mekanikë ndërtimi”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli II i KSHK, afati i aplikimit shtyhet deri ne daten 09 tetor, 2020 ora 14:00
 • Për lëndën profesionale “Telekomunikacion”, kl.12, (108 orë), të profilit mësimor “Telekomunikacion”, Niveli IV i KSHK, afati i aplikimit shtyhet deri ne daten 09 tetor, 2020 ora 14:00