AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Dokumente Kurrikulare

Kreu > Çfare ofrojmë > Dokumente Kurrikulare

Tabela e strukturës së Skeletkurrikulave të AP – 2020-21

Programe të Kurseve të Unifikuara FP

Programe të kurseve të FP

Materiale mësimore mbështetëse

Materiale udhëzuese

Skeletkurrikula kalimtare