AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Testimi i mësimdhënësve

Kreu > Programet > Kualifikim i mësimdhënësve > Testimi i mësimdhënësve

Ndertimi i testeve te kualifikimit mesimdhenesve te AFP