AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 06.06.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29.05.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”, Niv. IV i KSHK (1 vjeçar).
 2. Nexhmi Ferhati (specialist i kategorisë së lartë)
 3. Vojsava Delilaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Emiranda Findiku (specialiste e kategorisë së lartë)
 5. Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së lartë)
 6. Andrea Kërkeshi (specialist i kategorisë së lartë)
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Detari”, Niv. IV i KSHK(1 vjeçar).
 1. Gazmend Sina (specialist i kategorisë së lartë)
 2. Hamdi Domi (specialist i kategorisë së lartë)
 3. Ylli Qevani (specialist i kategorisë së lartë)
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Tregti”, Niv. IV i KSHK (2 vjeçar)
 2. Elona Hoxha (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Ermira Mani (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Dorina Dudi (specialiste e kategorisë së lartë)
 5. Florije Bega (specialiste e kategorisë së lartë)
 6. Silvana Kotja (specialiste e kategorisë së lartë)
 7. Anila Nanaj (Bani) (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Llogari”, Niv. IV i KSHK (2 vjeçar).
 2. Elona Hoxha (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Ermira Mani (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Dorina Dudi (specialiste e kategorisë së lartë)
 5. Florije Bega (specialiste e kategorisë së lartë)
 6. Silvana Kotja (specialiste e kategorisë së lartë)
 7. Anila Nanaj (Bani) (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Diagnostikim, menaxhim në autoservis”, Niv. V i KSHK (1 vjeçar).
 2. Nexhmi Ferhati (specialist i kategorisë së lartë)
 3. Vojsava Delilaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së lartë)
 5. Andrea Kërkeshi (specialist i kategorisë së lartë)