AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 dhjetor 2023 për specialistë të jashtëm për hartimin e kualifikimeve profesionale “Kuzhinë”, niveli III në KSHK, referuar nivelit të III në KEK dhe “Hoteleri”, niveli III në KSHK, referuar nivelit të III në KEK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

Ø “Kuzhinë”, niveli III në KSHK, referuar nivelit të III në KEK:

1. Flutura Vaqarri – Specialist i kategorisë së lartë

2. Armand Kikino – Specialist i kategorisë së lartë

3. Mukades Memajdini – Specialist i kategorisë së lartë

4. Merita Koço – Specialist i kategorisë së lartë

5. Tauland Nurçe – Specialist i kategorisë së lartë

Ø “Hoteleri”, niveli III në KSHK, referuar nivelit të III në KEK:

1. Flutura Vaqarri – Specialist i kategorisë së lartë

2. Armand Kikino – Specialist i kategorisë së lartë

3. Mukades Memajdini – Specialist i kategorisë së lartë

4. Besim Xhaja – Specialist i kategorisë së lartë

5. Merita Koço – Specialist i kategorisë së lartë

6. Tauland Nurçe – Specialist i kategorisë së lartë