Mbështetur në njoftimin e datës 30 MAJ 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 si edhe PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL P... më shumë

Mbështetur në njoftimin e datës 23 Maj 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale komisioni shpalli fitues: I.  Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “SH... më shumë