AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN:     

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftime për bashkëpunëtorë
  6. /
  7. KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN…
3115  “Teknikë të inxhinierisë mekanike”.  

Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesionit 3115  “Teknikë të inxhinierisë mekanike”, duhet të plotësojnë këto kritere:

1.1 Kërkesa të përgjithshme: a)      Të kenë përvojë pune në fushën e inxhinierisë mekanike; b)      Të punojë aktualisht në fushën e inxhinierisë mekanike; c)      Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup; d)     Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj. e)      Të përdorë kompjuterin. 1.2  Kërkesa të veçanta për hartuesit e përshkrimeve të profesioneve: a)      Të kenë të paktën 3 vite përvojë pune në profesionin përkatës; b)      Të punojë aktualisht në fushën e inxhinierisë mekanike; c)      Të njohin metodologjinë e hartimit të përshkrimeve të profesioneve.
  1. Preferohen ata kandidatë, të cilët kanë kualifikime shtesë në fushën e inxhinierisë mekanike apo kanë qenë bashkëpunëtorë të AKAFPK-së.
  1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
a)      Kërkesë për Aplikim. b)      CV. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 17 Shtator, 2014 ora 14:00. Aplikuesit do të vlerësohen në bazë të dokumentacionit të dorëzuar në AKAFPK, në përputhje me kërkesat e këtij njoftimi dhe do të njoftohen brenda 5 ditësh (kalendarike) nëpërmjet e-mail-it për rezultatin e aplikimit të tyre. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp-al.org. Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: tbraco@ akafp-al.org.