AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

NJOFTIM i datës 18 Maj 2015 PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. NJOFTIM i datës 18…
AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016 Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Sigurime” Niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -Biznes”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Teknologji e përpunimit të naftës” Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji kimike”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve” Niveli II, të drejtimit mësimor Teknologji ushqimore”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Metalurgji dhe fonderi” Niveli II, të drejtimit mësimor “Mekanikë”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut” Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore” Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave: 2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e skeletkurrikulave: Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar; Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës; Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup; Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj; Të përdorin kompjuterin. 2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e skeletkurrikulave: Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës; Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave; Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës; 2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: Kërkesë për Aplikim; CV; Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 22 Maj ora 14:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www. akafp.gov.al . Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: teuta.braco@akafp.gov.al,