AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

NJOFTIM I DATËS 06 TETOR 2015 PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI I

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. NJOFTIM I DATËS 06…
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve shpall njotimin për hartimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional të kualifikimit profesional në drejtimin mësimor “Detari”, Niveli I.
 1. Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:
 • Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës të arsimit profesional të kualifikimit profesional në drejtimin mësimor “Detari”, Niveli I
 1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e skeletkurrikulave:
 • Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 • Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 • Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 • Të përdorin kompjuterin.
 1. Kërkesa të veçanta për hartuesit e skeletkurrikulave:
 • Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 • Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave;
 • Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 • Kërkesë për Aplikim;
 • CV;
 • Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 13 Tetor 2015, ora 14:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al . Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë.