AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 10 Maj 2017 – Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim i datës 10…
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) me mbështetjen e Programit ERASMUS+ të Komisionit Evropian, në kuadër të projektit “EPALE NSS in Albania” 2017 – 2018, zhvillon aktivitetin prezantues të këtij projekti. Strategjia e Komunikimit të këtij projekti do të jetë objekt prezantimi dhe diskutimi me gjithë përfshirjen e aktorëve në fushën e të nxënit të të rriturve në Shqipëri. Ky aktivitet zhvillohet ditën e premte, 19 Maj 2017, nga 10:00- 13:00 pranë Xheko Imperial Hotel, Tiranë. Këtij aktiviteti i nevojitet një përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas në datën 19 Maj 2017, nga  ora 10:00- 13:00. Kandidati duhet të plotësojë këto kritere: -Të ketë përfunduar arsimin e lartë për gjuhë të huaja – Përkthyes i Gjuhës Angleze. -Të ketë experiencë në përkthime jo më pak se 3 vjet. -Të kuptojë, të flasë dhe të interpretojë shkëlqyeshëm në gjuhën Angleze. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
  1. Kërkesë për Aplikim,
  2. CV,
  3. Kopjen e Diplomës.
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mësipërm brenda datës 17/05/2017 ora 14:00. Aplikuesit do të vlerësohen në bazë të dokumentacionit të dorëzuar në AKAFPK, në përputhje me kërkesat e këtij njoftimi. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit dhe fituesin do të gjenden në adresën e Internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës ose nëpërmjet adresës tonë të e-mailit. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: info@akafp.gov.al