AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 1 Nëntor 2018 – Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim i datës 1…
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional  dhe Kualifikimeve (AKAFPK), me porosi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe mbështetjes financiare të programit Erasmus+ të Komisionit Evropian, zhvillon aktivitetin promovues mbi praktikat më të mira në edukimin e të rriturve. Ky aktivitet zhvillohet ditën e premte, 9 Nëntor 2018, nga 09:00 – 13:00 pranë Hotel “Xheko Imperial”, Tiranë Në kuadër të këtij aktiviteti nevojitet një përkthyesi për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas në datën 9 Nëntor 2018, nga 09:00- 13:00. Kandidati duhet të plotësojë këto kritere: -Të ketë përfunduar arsimin e lartë për gjuhë të huaja – Përkthyes i Gjuhës Angleze. -Të ketë eksperiencë në përkthime jo më pak se 3 vjet. -Të kuptojë, të flasë dhe të interpretojë shkëlqyeshëm në gjuhën Angleze. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
  1. Kërkesë për Aplikim,
  2. CV,
  3. Kopjen e Diplomës.
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mësipërm brenda datës 07.11.2018 ora 14:00. Aplikuesit do të vlerësohen në bazë të dokumentacionit të dorëzuar në AKAFPK, në përputhje me kërkesat e këtij njoftimi. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit dhe fituesin do të gjenden në adresën e Internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: info@akafp.gov.al