AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 18 Prill 2019 – “ PUNONJËS MIRËMBAJTJE”

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e datës 26 Mars 2019, Komisioni i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), mbasi shqurtoi dokumentacionin e aplikantëve shpall fitues për pozicionin “Punonjës mirëmbajtje (mirëmbajtje asetesh)” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë), Znj. Jorida Hyseni.

Tiranë më 18 Prill 2019.