AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 13 Maj 2019 -Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e moduleve me zgjedhje te arsimit profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 Prill 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e moduleve me zgjedhje te arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e Modulit me zgjedhje të detyruar “Marketingu dixhital” (54 orë mësimore), në kl.12, për të gjitha profilet e Niv. II dhe Niv.III të AP, në drejtimet mësimore “Teknologji informimi dhe komunikimi”, “Hoteleri turizëm” dhe “Ekonomi biznes”

1. Dorina Dudi

2. Ornela Cerpja

3. Besmir Kanushi

4. Deni Llanaj

Për hartimin e Modulit me zgjedhje të detyruar “Shkëputja e tensionit të lartë në automjetet elektrike” (68 orë mësimore), në kl.12, për të gjitha profilet e Niv. II të AP në drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”, komisioni vendosi shtyrjen e njoftimit deri ne daten 17.05.2019 ora 14:00

Tirane me 13 Maj 2019