AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 7 Tetor 2019 – si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional

për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqësi”, për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Teknologji Kimike”,

Komisioni i ngritur me Urdhër nr ___, datë _______ me nr. Protokolli ___ , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

Për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”          

1. Alma Ferhati

2. Florie Bega

3. Elona Hoxha                                                                      

Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqësi”

1. Zoje Kryekurti

2. Terezina Vukzaj

3. Burbuqe Bara

Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Teknologji Kimike”

1. Orges Golloshi

2. Bledar Lamkaj

3. Lindita Hoxhaj

Tirane me 7 tetor 2019