AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 22 korrik 2021 – per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 13 korrik 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues:

  1. Veteriner i mesem

Erion Cani – Specialist i kategorise se Larte

Veronika Baboci- Specialist i kategorise se Larte

Luljeta Dhaskali- Specialist i kategorise se Larte

Merita Petushi- Specialist i kategorise se Larte

Ermal Yzeiraj – Specialist i kategorise se mesme

Tirane me 22 Korrik 2021