AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 13 Shtator 2021-kërkohet përkthyes i gjuhës angleze

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim i dates 13…

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional  dhe Kualifikimeve (AKAFPK), me porosi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe mbështetjes financiare të programit EaSI, zhvillon aktivitetin në kuadër të projektit Fostering opportunities of Refugees WORKers – FORWORK

Ky aktivitet zhvillohet ditën e enjte, 23 Shtator 2021, nga 14:00 – 16:30

pranë Universitetit Marin Barleti, Tiranë.

Në kuadër të këtij aktiviteti nevojitet një përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas në datën 23 Shtator 2021, nga 14:00 – 16:30.

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

-Të ketë përfunduar arsimin e lartë për gjuhë të huaja – Përkthyes i Gjuhës Angleze.

-Të ketë eksperiencë në përkthime jo më pak se 3 vjet.

-Të kuptojë, të flasë dhe të interpretojë shkëlqyeshëm në gjuhën Angleze.

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

  1. Kërkesë për Aplikim,
  2. CV,
  3. Kopjen e Diplomës.

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mësipërm brenda datës 21.09.2021 ora 14:00.

Aplikuesit do të vlerësohen në bazë të dokumentacionit të dorëzuar në AKAFPK, në përputhje me kërkesat e këtij njoftimi.

Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit dhe fituesin do të gjenden në adresën e Internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al

Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës.

Rruga “Mustafa Lleshi”, Godina e Thesarit, Kati i tretë, Tiranë

Tel. 4 22 30 497

Email: info@akafp.gov.al