AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

March 5 2024
Takimi kombëtar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE

Në datë 23 shkurt 2024 u mbajt në Tiranë, Takimi kombëtar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE dhe u mbështet nga Agjencia Austriake për Zhvillim me fondet e Bashkëpunimit...

Read More

/

March 5 2024
Njoftim i dates 5 Mars 2024 – PËR SHTYRJEN E AFATIT TË APLIKIMIT PËR BASHKËPUNËTORË NË HARTIMIN E SKELETKURIKULIT TË PROFILIT MËSIMOR “KUZHINË”, NIV. III I KSHK (3 VJEÇAR), PËR VITIN SHKOLLOR 2024-2025

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

March 5 2024
Njoftim për fitues i dt. 5 mars 2024, si bashkëpunëtorë për hartimin e 3 skeletkurrikulave dhe rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2024-2025

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 22 shkurt 2024 “Për hartimin e 3 skeletkurrikulave dhe rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2024-2025”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More

/

March 4 2024
Njoftim i dates 4 Mars 2024 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR RISHIKIMIN E STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të neneve 659, 850 – 876, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin...

Read More

/

March 4 2024
Njoftim fituesish i dates 4 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 shkurt 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të profesionit: “Arkëtar banke dhe nëpunës të tjerë që lidhen me të”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën...

Read More

/

February 22 2024
Njoftim i dates 22 shkurt 2024 – për bashkëpunëtorë për hartimin e 3 skeletkurrikulave dhe rishikimin e 4 skeletkurrikulave të ap për vitin shkollor 2024-2025

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

February 20 2024
Njoftim i dates 20 Shkurt 2024 – kërkohen specialistë të jashtëm për hartimin e standardit të profesionit

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

February 13 2024
Njoftim i datës 13 shkurt 2024, për kandidadtët fitues si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në AFP – 2024”, për mësimdhënësit e kulturës profesionale, me kontratë të përkohëshme, në ofruesit e AFP.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 30 janar 2024 për trajnerë të Kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional – 2024”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More

/

February 5 2024
Njoftim fituesish i dates 5 shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 janar 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin e standardeve të profesioneve: “Kultivues të perimeve dhe bimëve të arrave”, “Kopshtarë, kultivues të kopshtarisë dhe fidanëve”, “Punonjës të kujdesit për fëmijë” dhe...

Read More

/

February 2 2024
Njoftim fituesish i dates 2 Shkurt 2024

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 26 Janar 2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More