AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Raporte vjetore

Kreu > Programi i Transparencës > Raporte vjetore

Raporti vjetor, janar-dhjetor 2021, AKAFPK

Raporti vjetor, janar-dhjetor 2020, AKAFPK

Raporti vjetor, janar-dhjetor 2019, AKAFPK

Raporti vjetor. janar – dhjetor 2018, AKAFPK

Raporti vjetor, janar – dhjetor 2017 – AKAFPK

Raporti vjetor, janar – dhjetor 2016 – AKAFPK

Raporti vjetor, janar – dhjetor 2015 – AKAFPK

Raporti vjetor, janar – dhjetor 2014 – AKAFPK