AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Takimi i dytë rajonal për zhvillimin e dokumentit- ‘Vlerësimi i jashtëm i institucioneve – Praktikat më të mira nga Bashkimi Evropian dhe Evropa Juglindore’

  1. Kreu
  2. >
  3. Veprimtari
  4. >
  5. Takimi i dytë rajonal…