AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim Fituesish i datës 1 Qershor 2015

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim Fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 25 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional të profilit “Sigurime” niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -biznes” dhe profilit “Metalurgji dhe fonderi” niveli II, të drejtimit mësimor “Mekanikë” si edhe për bashkëpunim në fushën e rishikimit te skeletkurrikulave ekzistuese të arsimit profesional  të drejtimeve mësimore “Bujqësi” Niveli I; “Teknologji ushqimore” Niveli III; “Ndërtim” Niveli I; “Përpunim druri” Niveli I; “Shërbime mjetesh transporti” Niveli I; shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm:

 1. Hyrije Kaceli
 2. Aida Gjinaj
 3. Albana Beqiri,bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore” Niveli III.
 1. Nexhmi Ferhati
 2. Robert Tytymçe
 3. Saimir Laçi, bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Shërbime Mjetesh Transporti” Niveli I.
 1. Nexhmi Ferhati
 2. Bashkim Shkembi
 3. Kastriot Trepsenishti, bashkëpunëtorë në fushën e hartimit te skeletkurrikulave të profilit “Metalurgji dhe fonderi” Niveli II, të drejtimit mësimor “Mekanikë”.

Lidhur me rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Bujqësi” Niveli I, “Ndërtim” Niveli I dhe “Përpunim druri” Niveli I si edhe me hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Sigurime” Niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -Biznes”, procesi do të përsëritet.

Tiranë, 1 qershor 2015